Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2009

Nhân Sự Công Ty

DANH SÁCH CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN TRONG CÔNG TY

STT

HỌ VÀ TÊN

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

KINH NGHIỆM LIÊN QUAN

I. Ban Giám Đốc

1

Bùi Thành Tín

Đại học

Giám đốc – Quản lý chung

2

Hà Mạnh Long

Đại học

Phó Giám đốc – PCCC

II. Hành Chánh Nhân Sự

1

Trần Thị Thanh Thương

Đại Học

NS-KT

2

Nguyễn Trường Bình

Đại Học

Kế toán Trưởng

3

Tăng Ngọc Tuyền

TC

Thư Ký Văn Phòng

III. Phòng Dự Án

1

Bùi Huy Bằng

Điện

2

Võ Lâm Kim Bình

Đại học

Kỹ sư Điện

3

Bùi Thành Duy

Kỹ sư

4

Đoàn Việt Triều

TC

Dự Án

5

Hoàng Thế Phương

TC

Dự Án

6

Lê Thanh Tùng

Đại học

Kỹ sư

7

Nguyễn Thanh Quang

Đại học

Kỹ Sư Điện

8

Đặng Ngọc Nhựt

Đại học

Kỹ sư điện

9

Trần Nhật Phương

Cử Nhân

10

Lê Thế Hoà

Đại học

Cử Nhân

IV. Cán bộ kỹ thuật

1

Trần Xuân Hùng

Đại học

Kỹ sư điện

2

Trần Minh Tuấn

Đại học

Kỹ sư điện viễn thông

3

Ngô Tuấn Hùng

Đại học

KTV Mạng + Camera

4

Đặng Thế Bích

TC

Kỹ thuật điện

5

Đoàn Công Phúc

TC

Điện + PCCC

6

Nguyễn Mạnh Chung

TC

Điện + PCCC

7

Nguyễn Ngọc Khôi

Đại học

Kỹ sư điện tử

8

Trịnh Văn Tường Ánh

Đại học

Cử Nhân Tin Học

9

Nguyễn Hùng Dũng

Đại học

Kỹ sư điện + Camera

10

Huỳnh Rạng Đông

CN

Lạnh

11

Trần Thành

Đại học

Kỹ sư XD

12

Võ Văn Hùng

CN

Điện

13

Huỳnh Nhật Tùng

CN

Điện

14

Bui Van Cường

CN

Lạnh

15

Nguyễn Xuân Đức

Đại Học

Lạnh

16

Trần Ngọc Tuấn

CN

Điện Lạnh

17

Trương Hoàng Hải

CN

Điện

18

Nguyễn Đức Sỹ

Điện

19

Nguyễn Trọng Trung

Đại Học

Điện

20

Đinh Thanh Sang

TC

Vẽ kỹ thuật

21

Nguyễn Văn Hoài

Điện

Danh Sách Hợp Đồng

Danh sách các hợp đồng tương tự đă thực hiện trong 4 năm gần đây (2005 – 2009)
Đơn vị tính: VNĐ

STT - Tên hợp đồng và thời gian thực hiện - Tên Công ty ký Hợp đồng - Nội dung cung cấp chủ yếu - Giá trị hợp đồng
 1. Hợp đồng kinh tế ( Số: 05/HĐXL/2008) Công Ty TNHH MTV Thiết Bị Vệ Sinh Toàn Quốc Cung cấp vật tư và thi công Hệ Thống Điện nhà xưởng,Trạm biến áp 400kVA ,PCCC,Chống Sét,An ninh 2,374,000,000
 2. Hợp đồng kinh tế ( Số: 03/HĐXL/2008) Công Ty TNHH TM-XD Gốc Thịnh Cung cấp vạt tư và thi công Hệ Thống PCCC+Chống Sét 417,000,000
 3. Hợp đồng kinh tế ( Số: 51/06/HĐTC-TL) Công Ty CP TVĐT-DV&XD Thăng Long Cung cấp vạt tư và thi công Hệ Thống PCCC+Chống Sét 215,000,000
 4. Hợp Đồng Kinh Tế ( Số : 01/HĐLĐ 05) DNTN Thương Mại DV TVXD Phương Liên Cung cấp vật tư và thi công Hệ Thống Camera,Tổng đài Đt,Mạng máy tính,Mạng cáp anten,Mạng Âm thanh. 160,000,000
 5. Hợp Đồng Kinh Tế ( Số : 07-ĐH/2007/HĐKT-TXL) Công Ty TNHH XD Phúc Đạt Thi công nhân công hệ thống điện,nước 154,000,000
 6. Hợp Đồng Kinh Tế ( Số : 08/2005/HĐKT-GNTXL) Công Ty TNHH XD –TM Bảo Minh Cung Cấp & Thi công hệ thống điện,nước 1,572,000,000
 7. Hợp Đồng Kinh Tế ( Số : 05/HĐXD 2006) DNTN Giặt Ủi Phú Sĩ Thi công XD &hệ thống điện,nước 1,130,000,000
 8. Hợp Đồng Kinh Tế ( Số : ĐH07-2007) Công Ty TNHH TV THiết Kế XD Nhà Thịnh Cung Cấp & Thi công hệ thống ĐHKK + PCCC 734,000,000
 9. Hợp đồng kinh tế ( Số: 02/HĐXL/2008) Công Ty TNHH SX-TM-DV Việt Thiên Cung cấp vạt tư và thi công Hệ Thống Điện hạ thế & Trạm biến áp 927,000 ,000
 10. Hợp đồng kinh tế ( Số: 09-HĐ/2006/HĐKT-TXL) Công Ty CP XD Số 5 Cung cấp vạt tư và thi công Hệ Thống Điện,nước,Điện thoại,Anten. 1,284,624 ,000
 11. Hợp đồng kinh tế ( Số: 014/HĐXL/2009) Công Ty TNHH MTV Mai Xuân Lan Cung cấp vạt tư và thi công Hệ Thống PCCC,Chống sét,Điện lạnh,Điện,nước,Điện thoại,Anten. 1,150,000 ,000
 12. Hợp đồng kinh tế ( Số: 014/HĐXL/PCCC/2008) Công Ty CP Phú Khang Cung cấp vạt tư và thi công Hệ Thống PCCC,Chống sét.(Công trình nhà xưởng Hóc Môn,Tp.NCM) 340,000 ,000
 13. Hợp đồng kinh tế ( Số: 06/HĐLĐ/2006) Khách Sạn Uy Danh Cung cấp vạt tư và thi công Hệ Thống PCCC,Chống sét. 180,000 ,000
 14. Hợp đồng kinh tế ( Số: 02/HĐXL/2009) DNTN Khách Sạn Tân Minh Trung Cung cấp vạt tư và thi công Hệ Thống PCCC,Chống sét,Cữa chống cháy. 120,000 ,000
 15. Hợp đồng kinh tế ( Số: 07/HĐXL/2008) Cao Ốc Văn Phòng 207 Nguyễn Văn Trỗi Cung cấp vạt tư và thi công Hệ Thống PCCC,Chống sét. 200,000 ,000
 16. Hợp đồng kinh tế ( Số: 013/HĐXL/2009) Văn Phòng Cho Thuê 83 Lê Thị Hồng Gấm,Q1 Cung cấp vạt tư và thi công Hệ Thống Cơ Điện Lạnh,Cơ Điện,Nước,PCCC,Chống sét. 940,000 ,000
 17. Hợp đồng kinh tế ( Số: 09/HĐXL/2008) Cao Ốc Văn Phòng 13 Cao Thắng Cung cấp vạt tư và thi công Hệ Thống PCCC,Chống sét. 350,000 ,000
 18. Hợp đồng kinh tế ( Số: 03/07/HĐKT) Công ty CP Bệnh Viện Ngọc Tâm Cung cấp vạt tư và thi công Hệ Thống Điện Lạnh. 215,950 ,000
 19. Hợp đồng kinh tế ( Số: 02/HĐXL/2007) Cơ Quan Thường Trực Cục Cơ Yếu 893 Tại Tp.HCM Bảo trì toàn bộ hệ thống Cơ Điện,Cơ Điện Lạnh,Hệ thống An Ninh 90,000,000/Năm
 20. Hợp đồng kinh tế ( Số: 012/HĐXL/2008) Công ty TNHH Bất Động Sản Việt Phú An (HimLam) Cung cấp vạt tư và thi công Hệ Thống PCCC,Chống sét. 134,000 ,000
 21. Hợp đồng kinh tế ( Số: 06/HĐXL/2008) V-EIKOU Co.,Ltd Cung cấp vạt tư và thi công Hệ Thống Chống sét. 3.194.00 USD
 22. Hợp đồng kinh tế ( Số: 017HĐXL/PCCC/2008) Công Ty CP Phú Khang Cung cấp vạt tư và thi công Hệ Thống PCCC,Chống sét.( Công trình nhà xưởng Bình Dương) 420,000 ,000
 23. Hợp đồng kinh tế ( Số: 03/HĐLĐ/2006) Khách Sạn Tân An Khang,Tân Bình Cung cấp vạt tư và thi công Hệ Thống PCCC,Chống sét,Tổng đài đt,Camera 630,000 ,000
 24. Hợp đồng kinh tế ( Số: 05/HĐLĐ/2006) Sở NN&PTNT Tỉnh Đồng Nai Cung cấp vạt tư và thi công Hệ Thống ,Tổng đài đt 120,000 ,000
 25. Hợp đồng kinh tế ( Số: 016/HĐBT-ĐTV) Công ty TNHH Điện Tử Mát Su Bảo trì hệ thống Máy ĐHKK hiệu FUJIAIRE tại Tp.HCM 30,000 ,000/năm
 26. Hợp đồng kinh tế ( Số: 07/2005/ĐH) Ngân Hàng NN&PTNT 6 Cung cấp vạt tư và thi công Hệ Thống chống sét lan truyền 170,000 ,000
 27. Hợp đồng kinh tế ( Số: 07/2005/ĐH) Xí Nghiệp In Nguyễn Minh Hoàng ( Công An Tp.HCM) Cung cấp vạt tư và thi công Hệ Thống chống sét lan truyền 210,000 ,000
 28. Hợp đồng kinh tế ( Số: 07/2007/ĐH) Công An Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Cung cấp vạt tư và thi công Hệ Thống chống sét lan truyền 300,000 ,000
 29. Hợp đồng kinh tế ( Số: 015/HĐXL/2009) Công Ty TNHH TM-XD Gốc Thịnh Cung cấp vạt tư và thi công Hệ Thống Cơ Điện,Điện lạnh,PCCC+Chống Sét1,526,000,000
 30. Hợp đồng kinh tế ( Số: HĐ -08/06/-01ML) DNTN Khách Sạn Danh Cung cấp vạt tư và thi công Hệ Thống Lạnh 732,780 ,000
 31. Hợp đồng kinh tế ( Số: 016/HĐXL/2009) CN.Công Ty TNHH Bình Hạnh Đan Cung cấp vạt tư và thi công Hệ Thống Cơ Điện,Điện lạnh,PCCC+Chống Sét930,000,000
 32. Hợp đồng kinh tế ( Số: 017/HĐXL/2009) DNTN Khách Sạn R4_39_40_41 Cung cấp vạt tư và thi công Hệ Thống Lạnh + PCCC 800,540 ,000
 33. Hợp đồng kinh tế ( Số: 019/HĐXL/2009) Cty Cổ Phần Đại Phúc Nguyên Cung cấp vạt tư và thi công Hệ Thống Lạnh + PCCC 725,000 ,000

Thành Quả Đạt Được

1. Kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính :

Họat động : Từ năm 2005 đến nay

Tân Viên tự hào là nhà thiết kế và nhà thầu trọn gói về các dịch vụ cơ điện chuyên nghiệp( M&E services) với các dịch vụ:

- Cơ điện : Hệ thống ĐHKK và thông gió,hệ thống PCCC,hệ thống cấp thoát nước….

- Điện công trình : Hệ thống điện dưới 35kV,Hệ thống điện nhà xưởng,cao ốc vân phòng,chung cư…,hệ thống báo động,thông tin liên lạc….

- Nhà phân phối và nhập khẩu các thiết bị điện,điện lạnh,pccc,camera…

- Tư vấn thiết kế,giám sát về hệ thống công trình.

- Sản xuất tủ điện phân phối hạ thế cho các công trình công trình công nghiệp máng cáp điện các loại, vỏ hộp kim loại.

2 . Tân Viên luôn luôn thiết lập mối quan hệ đại lý và là nhà thầu uỷ quyền với các nhà sản xuất nổi tiếng và có uy tín như:

Nhật,Mỹ,Singapore,Malaysia,Canada,Korea,Taiwan,China,Thailan,Vietnam…

3 . Nhân Sự:

Tổng số nhân viên : 40 người

+ Kỹ sư : 07 người

+ Cử Nhân : 04 người

+ Cao đẳng kỹ thuật : 09 người

+ Trung cấp,Công nhân lành nghề: 20 người

4. Khách hàng, công trình của chúng tôi:

 • Ngân Hàng NN & PTNT Chi nhánh Q8
 • Ngân Hàng NN & PTNT - Tỉnh Bình Dương
 • Ngân Hàng Ngoại Thương - Tỉnh Bình Dương
 • Công ty công nghiệp Tàu Thủy Sài Gòn-Q8
 • Công ty Đo Đạc - Địa Chính Quận 2
 • Công ty Ân Nguyên KCN Tân Bình
 • Sở Nông Nghiệp & PTNT Đồng Nai – Biên Hòa,Đồng Nai
 • Khách sạn UY DANH 103 – 105 Châu Văn Liêm – Q5
 • Ngân Hàng NN & PTNT Chi nhánh Q6
 • Ngân Hàng Công Thương Chi nhánh Bình Thạnh
 • Cao ốc 41 Trương Định – Q.3
 • Khách sạn Tuấn Phương – 55 Thủ Khoa Huân – Q1
 • Văn phòng Carre Four – Toà nhà Yoco,41 Nguyễn thị Minh Khai – Q.1
 • Tòa Văn Phòng 13 Cao Thắng – Q.3 - Tp.HCM
 • Xí Nghiệp In Nguyễn Minh Hoàng(CA.Tp HCM) 100 Lê Đại Hành – Q11
 • Văn phòng FPT, 63 Võ Văn Tần – Q3
 • Khách sạn DANH 28-30 Thi Sách – Q1
 • Cơ Quan Thường Trực Cục Cơ Yếu 893 Tp.Hồ Chí Minh
 • Công An Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
 • Chung Cư Thạnh Mỹ Lợi – Q2
 • Cao Oc văn Phòng - 91 Điện Biên Phủ –Q1
 • DNTN Nam Phát –KCN Tân Bình
 • Nhà Văn Phòng KDC Nam Long – Q9
 • Trường PTTH Quang Trung – Củ Chi - Tp.HCM
 • Chung Cư Cao Cấp – An Phú - Q2
 • Tòa nhà Văn Phòng Bảo Hiểm Xã Hội Tp.HCM- Nguyễn Đình Chính - Q.PN
 • DNTN PHÚ SĨ –Ung Văn Khiêm-Bình Thạnh
 • Tòa Văn Phòng 207 Nguyễn Văn trỗi –PN - Tp.HCM
 • Trường PTTH Phú Nhuận - Tp.HCM
 • Bệnh Viện Ngọc Tâm 320 Điện Biên Phủ
 • Cao Oc văn Phòng IMV- Khu Đô Thị Phú Mỹ Hưng – Q7
 • Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 2 – Biên Hòa,Đồng Nai
 • Khách Sạn Tư Nhân – Ngã tư 4 xã – Tân Phú
 • Khối Văn Phòng Và Kho Công Ty TNHH Nhựa Và Hoá Chất Phú Mỹ – KCN Cái Mép-Tân Thành BR-VT
 • Nhà Xưởng Công Ty TNHH Thiết Bị Vệ Sinh Toàn Quốc – KCN Tân Bình
 • Nhà Xưởng Công Ty TNHH TM-SX Cà Phê Việt Thiên–Bảo Lộc– Lâm Đồng.
 • Khách sạn Hương Lan – Nguyễn Thái Bình-P.12-Q.Tân Bình
 • Công ty V-EIKOU - Lô L – 4B-CN,KCN Mỹ Phước 2,Bình Dương

Thứ Ba, 28 tháng 7, 2009

Thư ngõ

Kính gửi: Quý Công Ty – Khách hàng

Công ty TNHH TÂN VIÊN chuyên:

Thiết Kế – Thi Công – Bảo trì:

 1. Báo cháy, cấp nước chữa cháy,PCCC.
 2. Điện dân dụng, điện công nghiệp,tram hạ thế…
 3. Điện lạnh dân dụng & công nghiệp,thông gió.
 4. Chống sét trực tiếp và lan truyền.
 5. Camera quan sát,báo trộm,báo khách,khóa từ.
 6. Tổng đài điện thoại ,mạng máy tính,mạng anten.
 7. Xây dựng dân dụng và công nghiệp,cấp thoát nước.

Công ty được thành lập với các thành viên nhiều kinh nghiệm thi công các hệ thống cho công trình dân dụng và công nghiệp.Công ty chúng tôi quy tụ một đội ngũ chuyên môn giỏi,năng động, nhiệt tình trong công việc gồm các:Kỹ sư điện, kỹ sư điện tử, kỹ sư viễn thông, kỹ sư mạng máy tính ,kỹ sư điện lạnh,kiến trúc sư,kỹ sư xây dựng, cử nhân kinh tế,kỹ sư kinh tế xây dựng, kỹ thuật viên & công nhân lành nghề được đào tạo chính quy thuộc các bộ phận khác nhau trong công ty như :Dự án, thiết kế, thi công, thực hiện các công việc bảo hành, bảo trì các công trình đã bàn giao sau khi thi công và đưa vào sử dụng.

Chúng tôi luôn cung cấp các thiết bị đạt chất lượng cao với giá cả phù hợp đáp ứng nhu cầu sử dụng, gọn nhẹ, chắc chắn, mỹ thuật và tiết kiệm. Các dịch vụ hậu mãi sau khi thi công luôn nhanh chóng và chính xác.

Công ty chúng tôi luôn có mối quan hệ tốt với các cơ quan chức năng như Sở CS PCCC, Trung tâm kiểm định an toàn lao động,Sở xây dựng,… Nên việc thẩm định và nghiệm thu về hạng mục Xây dựng,PCCC, Chống sét, Điện … nhanh hơn và an toàn hơn.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý khách hàng!


Mọi chi tiết xin liên hệ:

Mr Ánh

0907 290 690

thaucodien@yahoo.com